Digitálne vysielačky

Dlhodobý prenájom

Odporúčané nasadenie:

 • priemyselné závody
 • doprava a logistika
 • bezpečnostné zložky
 • producentské a filmové štáby

Digitálne vysielačky - vlastnosti:
 • skupinová a privátna komunikácia
 • čistý zvuk, nahrávanie hovorov
 • identifikácia volajúceho
 • posielanie textových správ
 • GPS lokalizácia
 • modem IF800 na dátové prenosy
 • Smart dispečing - špeciálne funkcie
 • bezpečnosť: man down, núdzový hovor

Digitálne vysielačky využívajú pre svoju činnosť signál v sieti RADIOPOL. Všetky investičné a legislatívne povinnosti znáša prevádzkovateľ (operátor) siete. Užívateľ si vyberá zo širokého sortimentu rádiokomunikačných služieb tie, ktoré potrebuje. Operátor s tímom špecialistov navrhuje po prerokovaní potrieb užívateľa vhodnú schému komunikácie. Niektoré parametre vysielačiek sa dajú diaľkovo nastaviť bez nutnosti zásahu u užívateľa (pridávanie a odoberanie hovorových skupín, deaktivácia vysielačky a i.)

Prenájom vysielačiek

Z dôvodu variability a širokého rozsahu nadštandardných rádiokomunikačných a servisných služieb je PRENÁJOM najviac využívaným programom. Máme dlhodobé skúsenosti s potrebami zákazníkov z rôznych odvetví. Za paušálny mesačný poplatok dostáva užívateľ komunikáciu bez obmedzenia hovorového času. Užívateľ nemá starosti s hardvérom a môže sa v plnej šírke venovať svojim úlohám. K rôznorodým požiadavkám užívateľov pristupujeme individuálne. Technické parametre nastavení sa prispôsobujú vykonávaným činnostiam. Užívateľ si vyberá rozsah služieb podľa potreby (základné a špeciálne služby). Prenájom nie je časovo viazaný, počty vysielačiek sa môžu meniť podľa rozsahu plnených úloh.Výhody prenájmu digitálnych a analógových vysielačiek:
 • servis vysielačiek do 24 hodín
 • bezplatný záručný servis počas celej doby prenájmu
 • bezplatná výmena batérií po opotrebovaní
 • prenájom špeciálneho príslušenstva
 • jednoduchá obsluha a zaškolenie
 • krátkodobé aj dlhodobé prenájmy

Ak máte otázky, spýtajte sa:

02 / 68 286 126Predaj

Program PREDAJ sa využíva pri dlhodobých aktivitách (viazanosť 24 mesiacov). Užívateľ si vyberie požadovanú konfiguráciu služieb a zakúpi si potrebný počet vysielačiek s príslušenstvom (ceny vysielačiek sú dotované). Servis a nákup náhradného príslušenstva si užívateľ zabezpečuje v sídle prevádzkovateľa. V mesačnom paušálnom poplatku za služby je zahrnutá komunikáciu bez obmedzenia hovorového času.Základným heslom operátora je spokojnosť zákazníka. Užívateľom poradíme, vykonáme testy, merania a navrhneme vhodné riešenie. Profesionálna vysielačka sa stáva pracovným nástrojom, ktorý prináša vyššiu produktivitu, šetrí čas a zvyšuje bezpečnosť pracovníkov. Špeciálne služby riešia hlavne núdzové a kritické situácie. Digitálna sieť prináša najmodernejšie výdobytky techniky a zákaznicky orientované aplikácie napomáhajúce zvládať procesy kvalitnejšie, ľahšie a rýchlejšie.Dokumenty

Všeobecné podmienky:

Všeobecné podmienky poskytovania základných a voliteľných rádiokomunikačnych služieb verejnej rádiovej siete RADIOPOL. Platia pre všetky analógové a digitálne siete prevádzkovateľa.

Záručné podmienky:

Spoločnosť Technopol International, a. s., poskytuje záruku na predávaný tovar ako aj na tovar, ktorý je predmetov nájomných zmlúv.

Reklamačný poriadok:

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar a služby, u ktorých sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho vzťahujúce sa na zodpovednosť za chyby.

Cenník prenájmu krátkodobý:

Cenník s cenami krátkodobého prenájmu (do 30 dní) profesionálnych analógových a digitálnych vysielačiek MOTOROLA s príslušenstvom.

Cenník Predaj

Cenník rádiostaníc a služieb pre program PREDAJ

Cenník - NÁJOM

Cenník služieb programu PRENÁJOM pre digitálne rádiostanice aktivované vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL

Katalóg služieb:

Stručný popis služieb poskytovaných v sieti RADIOPOL.

© Copyright 2012 by Technopol International a.s., Všetky práva vyhradené