Zväcšiť mapu
Adresa

Technopol International, a.s.
RADIOPOL
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO: 35 723 343
IČ DPH: SK2020210027


Kontakty

Zákaznícke centrum
02 / 68 286 125 radiopol@technopol.sk  
Prenájmy vysielačiek
02 / 68 286121 radiopol@technopol.sk  
Obchodné oddelenie
02 / 68 286126, 127 radiopol@technopol.sk  
Servis
02 / 68 286116 radiopol.servis@technopol.sk  
Sekretariát / fakturácia
02 / 68 286 130 os1@technopol.sk  
 
 
O operátorovi siete RADIOPOL

Súčasnosť:
Technopol International, a. s., uvádza v roku 2005 do prevádzky digitálnu sieť novej generácie v Európskom štandarde TETRA od spoločnosti MOTOROLA. TETRA patrí medzi najmodernejšiu generáciu trunkingových digitálnych rádiových sietí, ktorá umožňuje viac ako 4000 užívateľom zdieľať výhody rozsiahlej digitálnej siete otvorenej na zákaznícky orientované aplikácie. Medzi hlavných užívateľov patria lídri slovenskej ekonomiky z oblasti priemyslu a iné významné spoločnosti z rôznych odvetví.

História:
Technopol, a. s. sa stal v r. 1993 distribútorom firmy MOTOROLA. V r. 1997 získal licenciu Ministerstva dopravy SR na poskytovanie rádiokomunikačných služieb, ktorú prevzal v roku 1998 Technopol International, a. s. a uviedol do prevádzky Verejnú rádiovú sieť RADIOPOL. Postupne inštaloval špičkovú trunkingovú prevažne analógovú rádiokomunikačnú infraštruktúru v Bratislave, Trenčíne, Malackách, Nitre, Trnave a v Šali. Vzhľadom na potreby trhu a s cieľom zvýšiť kvalitu, rozsah služieb a rozšíriť pokrytie signálom boli užívatelia z analógovej siete presunutí po roku 2005 do digitálnej siete TETRA.

ISO certifikát 9001 a 27001

Operátor siete RADIOPOL zaviedol systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v roku 2006. V r. 2009 bol systém rozšírený na Integrovaný Systém manažérstva kvality a informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO9001:2015 a ISO/IEC 27001-2013.
Manažment pri budovaní a udržiavaní systému manažérstva kvality a informačnej bezpečnosti prijíma náležité opatrenia na plnenie úloh vedúcich k uplatňovaniu zásady trvalého zlepšovania sa v oblastiach riadenia všetkých procesov smerujúcich ku spokojnosti zákazníka a dodávok služieb na vysokej úrovni. Do technológie a rádiostaníc sú integrované najnovšie výdobytky techniky a softvérové aplikácie.

Certifikáty

Politika kvality

Politika kvality, environmentu a ciele informačnej bezpečnosti

ISO14001

Systém environmentálneho manažérstva

ISO 9001 a 27001

Systém manažérstva kvality
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

© Copyright 2012 by Technopol International a.s., Všetky práva vyhradené